Hållbart – för djuren och naturen

På Doggy AB har vi som mål att producera den allra bästa hund- och kattmaten. Men också att göra det på bästa tänkbara sätt med hållbarhet, miljö och vår gemensamma framtid i fokus.

Hållbart – för djuren och naturen

På Doggy AB har vi som mål att producera den allra bästa hund- och kattmaten på bästa tänkbara sätt med hållbarhet, miljö och vår gemensamma framtid i fokus.

Vårt kök

Vårt kök i Vårgårda drivs av 100 procent förnybar energi och är beläget i Västsveriges vackra jordbruksbygd. Här tillverkar vi både torrfoder och våtmat. Vårt kök drivs till tre fjärdedelar av ånga från Vårgårda ångfabrik och en fjärdedel av el från vattenkraft, så kallad grön el.

Matrester och spill från vår foderproduktion tillvaratas och återvinns till biogas, som driver stadsbussar och sopbilar.

Våra ingredienser

Vi väljer våra råvaror med stor omsorg. Många råvaror levereras direkt från svenska bönder till vårt kök och är framtagna under svensk djurhållningslag. Det innebär att de inte innehåller några tillsatta hormoner med en av de lägsta nivåerna av antibiotikaanvändning i Europa.

Råvarorna vi använder idag konkurrerar inte med råvaror för människor, istället tar vi vara på de produkter som väljs bort av konsumenten men som håller hög kvalité. Av detta lagar vi smakligt och högkvalitativt foder anpassat för dagens hundar och katter.

Trenden mot att ge våra sällskapsdjur allt mer av de råvaror som även skulle kunna gå till människor tycker vi på Doggy AB inte är hållbar ur ett klimatperspektiv.

Våra förpackningar

Emballaget till våra produkter så som pappsäckar, plastsäckar och Tetra Recart® förpackningar har alla mycket låg påverkan på miljön. Vi var först i världen att erbjuda Tetra Recart® förpackningar som är en kartongbaserad, miljövänlig förpackning, lätt att öppna och återförsluta och med logistiska fördelar som minskar transporter. Materialet i vår Tetra Recart® är FSC-märkt och återvinningsbart.

Livsmedelscertifierad tillverkning sedan 2007

För oss på Doggy AB är det viktigt att allt vi serverar till djuren håller hög kvalitet. Därför har vår djurmatsproduktion i Vårgårda varit livsmedelscertifierad enligt ISO 22000 ända sedan 2007. Vi var faktiskt den första svenska djurfoderaktören som satsade på livsmedelscertifierad tillverkning av djurmat. ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin och som fokuserar på livsmedelssäkerhet. Certifieringen innebär bland annat att våra råvaror är fullt spårbara. Tack vare att vår fabrik i Vårgårda är livsmedelscertifierad, får du som djurägare ett tydligt bevis på att våra produkter inte innehåller något som är skadligt för djuret och att maten tillagas under goda förhållanden. Certifieringen leder också till att vi följer hårda krav på god hygien och renlighet i vår produktion, vilket kontrolleras regelbundet såväl av oss själva som av externa kontrollinstanser.