Hållbart – för djuren och naturen

På Doggy AB har vi som mål att producera den allra bästa hund- och kattmaten. Men också att göra det på bästa tänkbara sätt med hållbarhet, miljö och vår gemensamma framtid i fokus.

Vårt kök

Vårt kök i Vårgårda drivs av 100 procent förnybar energi. Tre fjärdedelar utgörs av ånga från Vårgårda ångfabrik och en fjärdedel utgörs av el från vattenkraft, så kallad grön el.

 

Våra ingredienser

Vi väljer våra råvaror med stor omsorg. Många av dem kommer direkt från svenska bönder till vår fabrik och är framtagna under svensk djurhållningslag helt utan hormoner eller syntetiska tillsatser. Matrester och spill från vår foderproduktion tillvaratas och återvinns till biogas, som driver stadsbussar och sopbilar.

Våra förpackningar

Emballaget till våra produkter så som pappsäckar, plastsäckar och Tetra Recart förpackningar har alla mycket låg påverkan på miljön. Materialet i vår Tetra Recart är FSC-märkt, en förnybar resurs som är återvinningsbar.

Våra transporter

Till och med chaufförerna som ansvarar för våra transporter ut till våra kunder inom Sverige arbetar hållbart. De är miljöcertifierade och utbildade i sparsam körning, så kallad EcoDriving.