Vår organisation

Doggy AB ägs av NDX investment group och verkar idag på ett tjugotal marknader. Vi har idag runt 155 medarbetare och sätet finns i svenska Vårgårda.