Fabriken i Vårgårda

I Vårgårda har vi både fabrik och huvudkontor. Här finns all kunskap vi behöver för att tillaga svensk djurmat av riktigt hög kvalitet.

Det är här vi producerar, men också utvecklar, kvalitetssäkrar och lagrar våra produkter. Vi kan med torrt på fötterna säga att vi har expertis inom allt från produktutveckling till logistik – kunskap som vi gärna delar med oss av.

Anläggning för torrfoder och våtfoder

I fabriken har vi tre anläggningar: en för torrfoder och två för våtfoder (konserv/tetra resp. pouch). Här står ca 120 medarbetare för produktion fem - sju dagar i veckan, fördelat på ett antal skift. Totalt tillverkar vi cirka 40 000 ton djurfoder varje år!

Kvalitet under hela processen

Genom att ha torrfoderproduktion och våtfoderproduktion vägg i vägg, kan vi hålla råvarorna färska så långt som möjligt in i processen: Färska animaliska råvaror från våtfoderprocessen tas direkt in i torrfodertillverkningen. Allt för att varje hund och katt ska kunna njuta av en ännu smakligare måltid i slutändan.

 

Tillverkning utan mellanhänder

I fabriken tillagar vi foder av främst naturliga råvaror och med stor omsorg. Många av ingredienserna kommer varje morgon direkt från svenska bönder. De arbetar under världens strängaste djurhållningslagar och använder mindre kemikalier än på andra håll i världen. Det ger högsta kvalitet utan hormoner, antibiotika eller syntetiska tillsatser.


Fabriken i Vårgårda

Yta för torrproduktion: 6 300 kvm
Yta för våtproduktion: 4 700 kvm
Produktionsyta totalt: 11 000 kvm
Total produktion: 40 000 ton (2021)